Tjenester

Tjenester

Gjeitnes Maskin utfører entreprenørtjenester innen graving og transport. Les mer om våre tjenester under:

Gravetjenester

Gjeitnes Maskin tilbyr gravetjenester, herunder planering av tomter og drenering av hager og grunn. Vi har en moderne maskinpark som hjelper oss å utføre alle oppdrag på en profesjonell og effektiv måte.

Planering

Gjeitnes Maskin utfører planering av tomter og grunnarbeid. Her benytter vi oss av lang erfaring og bred kompetanse for å utføre arbeidet så nøyaktig som overhode mulig, og for å sikre et optimalt resultat.

Drenering

Gjeitnes Maskin utfører graving av dreneringsgrøfter, og arbeider selvsagt med stor nøyaktighet. Eldre boliger har ofte dårlig drenering langs grunnmur, noe som kan føre til fuktskader i kjeller. Fuktskader i en kjeller vil ofte vises i form av saltutslag på vegg, kondens og sopp. For å rette opp skaden, må vi sørge for at vannmassene som renner mot grunnmuren, blir ledet vekk og ikke trekker gjennom.

Transporttjenester

Gjeitnes Maskin utfører både salg og transport av fyllmasser som pukk, sand, grus, singel, stein og jord. Vi kan tilby konkurransedyktige priser og rask leveranse ved bestilling. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål angående priser på fyllmasse eller utkjøring.

Jordbrukstjenester

Gjeitnes Maskin utfører jordbrukstjenester innen slåing og raking, samt rundballepressing av gress, høy og halm.